Centos 7 SSH Port Değiştirme

0

Centos 7 sunucularda SSH portu değiştirirken zaman zaman port değişmesine rağmen bağlantı kuramama gibi durumalr olabiliyor. Bunun için aşağıdaki işlemleri sıra ile yapmakta fayda olabiliyor.

nano /etc/ssh/sshd_config (Port 2222)
semanage port -a -t ssh_port_t -p tcp 2222
firewall-cmd –permanent –zone=public –add-port=2222/tcp
firewall-cmd –reload
iptables -I INPUT -p tcp –dport 2222 -m state –state NEW -j ACCEPT
service iptables save
systemctl restart sshd.service

Linux Plesk Qmail mail kutusu temizleme

0

Plesk kurulu linux sunucularda mail kutusu içeriğini temizlemek için aşağıdaki kodu kendinize uyarlayarak kullanabilirsiniz.

find /var/qmail/mailnames/alanadiniz.com/info/Maildir/cur -type f -exec rm -rf {} \;

 

 

cPanel / WHM httpd.conf onarma

0

cPanel / WHM sunucularda olası httpd.conf dosyası bozulmalarında aşağıdaki komut ile config dosyasını yeniden yapılandırabilirsiniz.

/scripts/rebuildhttpdconf

Vmware Esxi Patch Yükleme

0

Vmware Esxi sunucularda patch yükelme işlemi oldukça kolaydır.

Öncelikle sunucunuzun SSH ve Esxi Shell servislerini aktif etmeniz gerekiyor.

Daha sonra https://my.vmware.com/group/vmware/patch adresinden indirdiğiniz dosyanızı disk alanınıza yükleyin.

Ardından SSH komut satırını açarak aşağıdaki örnek kodu kendinize uyarlayıp çalıştırın. Dosya yükleme sırasında sunucu donmuş gibi vs görünebilir ancak yükleme tamamlanacaktır.

esxcli software vib update –depot /vmfs/volumes/DISKADRESINIZ/patch/ESXi550-201404001.zip

Yükleme tamamlandıktan sonra sunucunuzu yeniden başlatın. Hepsi bu kadar.

ESXi OpenSSL Heartbleed açığı

0

ESXi sunucularda oluşan OpenSSL Heartbleed açığını gidermek için oldukça kolay.

Aşağıdaki komutları çalıştırarak OpenSSL açığını kapatabilirsiniz.

cd /etc/vmware/ssl
/sbin/generate-certificates
chmod +t rui.crt
chmod +t rui.key
passwd root

Windows uzakmasaüstü (rdp) port değiştirme

0

Windowsların standart uzak masaüstü (rdp) port numarası "3389" dur. Ancak güncelik amacıyla bu portu standart dışı bir port numarası ile değiştirmeniz gerekebilir.

Windows uzak masaüstü port numarasını değiştirmek için aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz.

1. Başlat > Çalıştır > regedit

2. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp

Seçeneğine gelerek "Port Number" değerini istediğiniz değerle değiştirin.

2. Bilgisayarınızaı yeniden başlatın ve portun değiştirğini görebilirsiniz.

Centos 6.9 cURL Güncelleme (Update)

0

Centos 6.9 cURL Güncelleme (Update) İşlemi

Öncelikle SSH ile sunucunuza bağlanıyoruz.

1. Aşağıdaki komutu çalıştırarak dosyayı oluşturuyoruz.

touch /etc/yum.repos.d/city-fan.repo

2. Dosyayı "nano /etc/yum.repos.d/city-fan.repo" açarak içine aşağıdaki metni yazıyoruz

[CityFan]
name=City Fan Repo
baseurl=http://www.city-fan.org/ftp/contrib/yum-repo/rhel$releasever/$basearch/
enabled=1
gpgcheck=0

3. Aşağıdaki komutu çalıştırarak EPEL i akif ediyoruz.

yum install epel-release -y

4. Aşağıdaki komutu çalıştırarak güncelleme işlemini yapıyoruz.

yum update curl.x86_64

5. Aşağıdaki komut ile versiyonu kontrol edebilirsiniz.

curl –version

 

 

WHM/cPanel (Exim) “421 Unexpected failure, please try later” hatası

0

WHM/cPanel kurulu sunucularda mail gönderebiliyor ancak mail alamıyorsanız bunun birkaç sebebi olabilir. Mail gelmemesinin nedenini bulmak için karşı tarafa dönen mail log 'unu kontrol etmeniz gerekiyor.

Olası hatalardan birisi 421 Unexpected failure, please try later olabilir.

Eğer bu hatayı alıyorsanız aşağıdaki işlemleri deneyebilirsiniz.

cd /var/spool
killall -9 exim
killall -9 spamd
killall -9 spamc
mv exim exim.old
mkdir -p exim/input
mkdir -p exim/msglog
mkdir -p exim/db
chown -R mailnull:mail exim
/sbin/service exim restart

 

ivp6 PTR hatası veya “Mails being refused by Gmail due ti ipv6 in mailheader

0

Günümüzde bazı büyük firmaların mail politikaları ile devamlı oalrak güncelleme ve güvenlik politikalarını değiştirmektedirler.

Gmail 'e exchange üzerinden atılan maillerde "ivp6 PTR" hatası veya "Mails being refused by Gmail due ti ipv6 in mailheader" Gibi bir hata alır iseniz aşağıdaki çözüm yolu işinizi görecektir. Bu makale windows sistemler için geçerlidir.

Regedit kayıt defterine girdikten sonra
hkey_local_machine\system\currentcontroset\services\tcpip6\parameters\

Burayı açınız daha sonra
Sağ tuş yeni değer ekle diyerek Dword seçip ismini "disabledcomponents" olarak ayarların daha sonra bunun ayarlarına girerek decimal olarak seçip değer 255 yapınız.

Plesk admin panel yönlendirme sorunu

0

Plesk panele erişmeye çalışırken panel sizi server.com:8443/relay şeklinde yönlendiriyorsa çözüm oldukça basit.

SSH konsolunuza giriş yaptıktan sonra sırasıyla aşağıdaki komutları çalıştırıyoruz.

rm /etc/sw/keys/keys/*
rm /etc/sw/keys/registry.xml
/usr/local/psa/bin/sso –disable

Ardından panele giriş yapıp lisans numaranızı girerek devam edebilirsiniz.

Go to Top