WHM – cPanel

whm-cpanel sorunları

cPanel / WHM httpd.conf onarma

0

cPanel / WHM sunucularda olası httpd.conf dosyası bozulmalarında aşağıdaki komut ile config dosyasını yeniden yapılandırabilirsiniz.

/scripts/rebuildhttpdconf

Centos 6.9 cURL Güncelleme (Update)

0

Centos 6.9 cURL Güncelleme (Update) İşlemi

Öncelikle SSH ile sunucunuza bağlanıyoruz.

1. Aşağıdaki komutu çalıştırarak dosyayı oluşturuyoruz.

touch /etc/yum.repos.d/city-fan.repo

2. Dosyayı "nano /etc/yum.repos.d/city-fan.repo" açarak içine aşağıdaki metni yazıyoruz

[CityFan]
name=City Fan Repo
baseurl=http://www.city-fan.org/ftp/contrib/yum-repo/rhel$releasever/$basearch/
enabled=1
gpgcheck=0

3. Aşağıdaki komutu çalıştırarak EPEL i akif ediyoruz.

yum install epel-release -y

4. Aşağıdaki komutu çalıştırarak güncelleme işlemini yapıyoruz.

yum update curl.x86_64

5. Aşağıdaki komut ile versiyonu kontrol edebilirsiniz.

curl –version

 

 

WHM/cPanel (Exim) “421 Unexpected failure, please try later” hatası

0

WHM/cPanel kurulu sunucularda mail gönderebiliyor ancak mail alamıyorsanız bunun birkaç sebebi olabilir. Mail gelmemesinin nedenini bulmak için karşı tarafa dönen mail log 'unu kontrol etmeniz gerekiyor.

Olası hatalardan birisi 421 Unexpected failure, please try later olabilir.

Eğer bu hatayı alıyorsanız aşağıdaki işlemleri deneyebilirsiniz.

cd /var/spool
killall -9 exim
killall -9 spamd
killall -9 spamc
mv exim exim.old
mkdir -p exim/input
mkdir -p exim/msglog
mkdir -p exim/db
chown -R mailnull:mail exim
/sbin/service exim restart

 

WHM / cPanel Exim Mail Kuyruğunu Temizlemek

0

Bekleyen mail sayısını görmek

exim -bp

Bekleyen mail ID sini girerek maili silmek

exim -Mrm {message-id}

Bekleyen mailleri silebileceğiniz 1. komut

exim -bp | awk '/^ *[0-9]+[mhd]/{print "exim -Mrm " $3}' | bash

Bekleyen mailleri silebileceğiniz 2. komut

exim -bp | exiqgrep -i | xargs exim -Mrm

Cpanel SSH Support access ID Öğrenme

0

Merhaba,

Cpanel 'e ticket açarken veya farklı ihtiyaçlarda kullanabilmek adına bazen whm panelinize erişemediğiniz durumlarda aşağıdaki kod ile ssh üzerinden Support access ID numaranızı öğrenebilirsiniz.

 

/usr/local/cpanel/cpanel -S

Failed to create gpg object: No keys found for vendor ‘cpanel’ Please see http://go.cpanel.net/sigerrors for further information about this error.

0

root@web2 [~]# /scripts/easyapache
die [cpanelsync] Failed to create gpg object: No keys found for vendor 'cpanel' Please see http://go.cpanel.net/sigerrors for further information about this error.
die [cpanelsync] Failed to create gpg object: No keys found for vendor 'cpanel' Please see http://go.cpanel.net/sigerrors for further information about this error.
Download Failed… trying again…in….60….59….58….57….56….55….54….53….52….51….50….49….48….47….46….45….44….43….42….41….40….39….38….37….36….35….34….33….32….31….30….29….28….27….26….25….24….23….22….21….20….19….18….17….16….15….14….13….12….11….10….9….8….7….6….5….4….3….2….1..die [cpanelsync] Failed to create gpg object: No keys found for vendor 'cpanel' Please see http://go.cpanel.net/sigerrors for further information about this error.

 

Resolving

EasyApache should be working without issue now. The problem was your lot of root certificates on your server was either missing or incorrect.

I corrected the problem by running the below commands:

mkdir /usr/src/ca-certificates && cd /usr/src/ca-certificates
wget http://mirror.centos.org/centos/6/os/i386/Packages/ca-certificates-2014.1.98-65.1.el6.noarch.rpm
rpm2cpio ca-certificates-2014.1.98-65.1.el6.noarch.rpm |cpio -idmv
cp -pi ./etc/pki/tls/certs/ca-bundle.* /etc/pki/tls/certs/

Finally running the below command to update the keys for cPanel:
/usr/local/cpanel/scripts/updatesigningkey

Best Regards,

 

 

Centos Memcached ve memcached kurulumu

0

wget https://github.com/downloads/libevent/libevent/libevent-2.0.21-stable.tar.gz
tar xvfz libevent-2.0.21-stable.tar.gz
cd libevent-2.0.21-stable
./configure
make
make install

wget http://memcached.org/files/memcached-1.4.22.tar.gz
tar xvfz memcached-1.4.22.tar.gz
cd memcached-1.4.22
./configure
make
make install
ln -s /usr/local/lib/libevent-2.0.so.5 /usr/lib64/libevent-2.0.so.5
memcached -d -u nobody -p 11211


wget http://pecl.php.net/get/memcache-2.2.7.tgz
tar xvfz memcache-2.2.7.tgz
cd memcache-2.2.7
phpize
./configure
make
make install

nano /usr/local/lib/php.ini
>> extension_dir = "/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613" alt satırına altdaki satırı ekle
>> extension=memcache.so

 

Centos ffmpeg kurulumu

0

Centos sunucuda ffmpeg kurulumu oldukça basit.

Ffmpeg kurulumu için ffmpeginstaller.com sitesinden faydalanacağız.

Yapmanız gereken önce güncel sürümü öğrenmek. Site üzerinden alacağınız download linki ile ffmpeg kurulum dosyalarını indirdikten sonra kolayca sunucuyua kurabileceğiz.

wget http://mirror.ffmpeginstaller.com/old/scripts/ffmpeg8/ffmpeginstaller.8.0.tar.gz

tar -zxvf ffmpeginstaller.8.0.tar.gz

sh install.sh

Kurulum aşamasında size iki defa onay soracaktır. Enter Enter yaparak ffmpeg kurulumunu tamamlayabilirsiniz.

 

Cannot retrieve metalink for repository: epel. Please verify its path and try again

0

Centos üzerinde yum update yaparken veya rpm yüklemek istediğiniz zaman aşağıdaki hatayı alırsanız yapmanız gereken oldukça basit.

Loaded plugins: fastestmirror, security
Determining fastest mirrors
Error: Cannot retrieve metalink for repository: epel. Please verify its path and try again

Çözüm için çalıştırmanız gereken komut satırı

sudo sed -i "s/mirrorlist=https/mirrorlist=http/" /etc/yum.repos.d/epel.repo

 

 

Cpanel IP onarma

0

Cpanelde ek IP adresleriniz olabilir bazen bunlar çalışmyabilir. Bunun için ufak iki satırlık komutu yazmanız yeterli olacaktır.

chkconfig –list ipaliases
/etc/rc.d/init.d/ipaliases restart

If you have additional IPs added in WHM/Cpanel it may not bring them up after network restart to fix this behavior run this commands in above.

 

Go to Top