Centos üzerinde yum update yaparken veya rpm yüklemek istediğiniz zaman aşağıdaki hatayı alırsanız yapmanız gereken oldukça basit.

Loaded plugins: fastestmirror, security
Determining fastest mirrors
Error: Cannot retrieve metalink for repository: epel. Please verify its path and try again

Çözüm için çalıştırmanız gereken komut satırı

sudo sed -i "s/mirrorlist=https/mirrorlist=http/" /etc/yum.repos.d/epel.repo