Posts tagged mcrypt

Centos plesk php-mcrypt kurulumu

0

Centos üzerinde pleks için php-mcrypt eklentisi ihtiyacınız varsa aşağıdaki iki satırla bu ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz :)

# rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

 

# yum install php-mcrypt

 

 

 

Plesk php mcrypt

2

Atomic kullanarak pleks üzerinde mcrypt kurulumunu oldukça basir bir şekilde halledebiliriz.

# wget -q -O – http://www.atomicorp.com/installers/atomic.sh | sh
# yum install php-mcrypt

PHP Mcrypt Kurulumu

0

Cetnos 32 bit için

wget -q -O – http://www.atomicorp.com/installers/atomic.sh | sh
yum install php-mcrypt.i386
yum install libmcrypt.i386
service httpd restart

Centos 64 bit için

wget -q -O – http://www.atomicorp.com/installers/atomic.sh | sh
yum install php-mcrypt.x86_64
yum install libmcrypt.x86_64
service httpd restart

Go to Top