Posts tagged centos

Centos 6.9 cURL Güncelleme (Update)

0

Centos 6.9 cURL Güncelleme (Update) İşlemi

Öncelikle SSH ile sunucunuza bağlanıyoruz.

1. Aşağıdaki komutu çalıştırarak dosyayı oluşturuyoruz.

touch /etc/yum.repos.d/city-fan.repo

2. Dosyayı "nano /etc/yum.repos.d/city-fan.repo" açarak içine aşağıdaki metni yazıyoruz

[CityFan]
name=City Fan Repo
baseurl=http://www.city-fan.org/ftp/contrib/yum-repo/rhel$releasever/$basearch/
enabled=1
gpgcheck=0

3. Aşağıdaki komutu çalıştırarak EPEL i akif ediyoruz.

yum install epel-release -y

4. Aşağıdaki komutu çalıştırarak güncelleme işlemini yapıyoruz.

yum update curl.x86_64

5. Aşağıdaki komut ile versiyonu kontrol edebilirsiniz.

curl –version

 

 

Centos Plesk Kurulumu

0

Centos plesk 9.5.4 kurulumu için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli.

İlk olarak hosts dosyamızı düzenliyoruz. Bunun için komut satırına hostname yazarak sunucunun hostname’ini görüyoruz. Örnek çıktı : server.halilzade.com

nano /etc/hosts komutunu çalıştırarak hosts dosyasını düzenliyoruz. En alt satıra
123.123.123.123 server.halilzade.com server satırını ekliyoruz. ctrl+x ile dosyamızı kaydedip çıkıyoruz ve sırasıyla aşağıdaki komutları çalıştırmaya başlıyoruz.

yum remove bind*

cd /root

mkdir plesk

cd plesk

wget http://download1.parallels.com/Plesk/PPP9/CentOS5/parallels_installer_v3.6.0_build100407.15_os_CentOS_5_i386

chmod +x parallels_installer_v3.6.0_build100407.15*

./parallels_installer_v3.6.0_build100407.15*

Centos php versiyon güncelleme / upgrade

2

Centos üzerinde php güncelleme / upgrade işlemi için aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz.

rpm -qa |grep php

nano /etc/yum.repos.d/CentOS-Testing.repo

İçerğine aşağıdaki içeriği ekliyoruz.

# CentOS-Testing:
# !!!! CAUTION !!!!
# This repository is a proving grounds for packages on their way to CentOSPlus and CentOS Extras.
# They may or may not replace core CentOS packages, and are not guaranteed to function properly.
# These packages build and install, but are waiting for feedback from testers as to
# functionality and stability. Packages in this repository will come and go during the
# development period, so it should not be left enabled or used on production systems without due
# consideration.
[c5-testing]
name=CentOS-5 Testing
baseurl=http://dev.centos.org/centos/$releasever/testing/$basearch/
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=http://dev.centos.org/centos/RPM-GPG-KEY-CentOS-testing
includepkgs=php*

rpm -qa |grep php
yum update
service httpd restart

Emir HALİLZADE

Go to Top