Centos üzerinde pleks için php-mcrypt eklentisi ihtiyacınız varsa aşağıdaki iki satırla bu ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz :)

# rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

 

# yum install php-mcrypt