Plesk kurulu linux sunucularda mail kutusu içeriğini temizlemek için aşağıdaki kodu kendinize uyarlayarak kullanabilirsiniz.

find /var/qmail/mailnames/alanadiniz.com/info/Maildir/cur -type f -exec rm -rf {} \;