Windows üzerinde plesk panelde mail hesabı oluştururken aşağıdaki hata mesajını alıyorsanız yapmanız gereken oldukça basit.

Error: Unable to update the mail account properties:mailmng failed: There are no domains for post office

Uzak masaüstüne girerek komut satırından “C:\Program Files (x86)\Parallels\Plesk\admin\bin” dizinine girerek aşağıdak komutu çalıştırıyoruz.

mchk.exe --all --fix=all