Whm/cPanel üzerinde ftp servisiniz çalışmıyorsa aşağıdaki komutlar size yardımcı olabilir.

Öncelikle ftp servisinin durumunu kontrol ediyoruz ve durdurulmuş olduğunu görüyoruz.

service pure-ftpd status

Hata mesajlarını inceliyoruz ve aşağıdakine benzer bir hata mesajı görüyoruz.

tail -f /var/log/messages

Jun 19 07:20:25 server pure-ftpd: (?@?) [ERROR] Sorry, but that file doesn’t exist: [/etc/ssl/private/pure-ftpd.pem]
Jun 19 07:47:30 server pure-ftpd: (?@?) [ERROR] Sorry, but that file doesn’t exist: [/etc/ssl/private/pure-ftpd.pem]
Jun 19 08:03:04 server pure-ftpd: (?@?) [ERROR] Sorry, but that file doesn’t exist: [/etc/ssl/private/pure-ftpd.pem]

Son olarak dosya hatası olduğunu görüyoruz ve yeni bir sertifika oluşturuyoruz. Sertifika oluştururken ülke kodu, şehir gibi bilgiler isteyecektir. Ftp servisini yeniden başlatıyoruz.

openssl req -new -x509 -newkey rsa:1024 -days 9999 -nodes -keyout /etc/ssl/private/pure-ftpd.pem -out /etc/ssl/private/pure-ftpd.pem

/etc/init.d/pure-ftpd restart