Windows komut satırı açılır ve sırasıyla aşağıdaki komutlar çalıştırılır.
diskpart
list disk
select disk xx
clean
create partition primary
select partition 1
active
format quick fs=fat32
assign