Centos üzerinde sistem saaatinizi #date ile öğrenebilirsiniz.

Sistem saatini güncellemek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

date -s “03/21/2011 01:28:00″

Sistem saat dilimini güncellemek / değiştirmek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

ln -sf /usr/share/zoneinfo/Europe/Istanbul /etc/localtime

Emir HALİLZADE