Disk Üzerinde Yer Açma
tune2fs -m 1 /dev/sda3

Klasör boyutlarını listeleme (Ana Dizin)
cd /
du -sh ./*

Klasöre girerek dosya boyutlarını görme
cd /<suspiciously large dir>
du -s ./* | sort -n