Directadmin php versiyon yükseltme/update/upgrade işlemi için aşağıdaki komutları sırası ile çalıştırmanız yeterlidir.

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build set php5_ver 5.3
./build php n

Son olarak kontrol etmek amacı ile “php -v” komutunu çalıştırabilirsiniz.

www.hostavrupa.netwww.vps.com.tr